Profilaktyka z łyżwą na Ligawie

 Darmowe zajęcia dla grup szkolnych z IceRunners dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Poznania!

 

„Profilaktyka z łyżwą na Ligawie” to cykl zajęć skierowanych do dzieci i młodzieży z Poznania, mający na celu wzrost kompetencji w zakresie jazdy na łyżwach, a także przybliżenie im pozytywnych wzorców zachowań, m.in. dbanie o własne zdrowie, współpracę, zaangażowanie czy też wytrwałość.

Projekt zakłada grupowe uczestnictwo w cyklu zajęć na lodowisku, dlatego do kontaktu zachęcamy przede wszystkim szkoły, świetlice oraz inne placówki, które chciałyby wzbogacić życie swoich podopiecznych o nowe umiejętności i wiedzę.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w miesiącach, w których otwarte jest Lodowisko Ligawa (5 spotkań). Prowadzone są przez instruktorów ze szkółki łyżwiarskiej IceRunners (www.icerunners.pl), wśród których jest miedzy innymi Mistrzyni Polski w jeździe figurowej synchronicznej oraz licencjonowani instruktorzy hokeja na lodzie.

Projekt dofinansowany jest z budżetu Miasta Poznania i cieszy się rosnącą popularnością, dlatego o udziale decyduje kolejność zgłoszeń, z zaznaczeniem, że pierwszeństwo mają szkoły, które jeszcze nie brały udziału w Projekcie.

Zgłoszenia przyjmowane są mailowo: projekt@ligawa.pl

 

Często zadawane pytania:

1. Ile osób może wziąć udział w projekcie?

W roku 2020 jest to minimum 330 osób.

2. Czy są ograniczenia wiekowe?

Nie ma ograniczeń wiekowych, ale preferowane grupy z uczestnikami, którzy są w stanie skorzystać z pełnej godziny zajęć.

3. Czy uczniowie docierają na lodowisko z rodzicami, czy to nauczyciel przyjeżdża z grupą dzieci?

Kwestiami organizacyjnymi (dotarcie i powrót z Lodowiska, ilość osób, opiekunowie, zebranie zgód i RODO) zajmuje się szkoła/placówka we współpracy z koordynatorem Projektu.

4. W jakich godzinach realizowane będą zajęcia?

Ramowe godziny to 11:00 do 15:00 poniedziałek - piątek, do uzgodnienia z osobą koordynującą ze strony grupy.

5. Ile godzin zajęć przewidzianych jest dla każdej z grup?

Przewidziano po 4 godzin zajęć dla każdej z grup.

6. Gdzie będą odbywać się zajęcia?

Zajęcia będą odbywać się na Lodowisku Ligawa przy Stadionie na ul. Bułgarskiej 17, 60-320 Poznań.

7. Czy nauczyciel powinien być obecny podczas zajęć?

Tak, opiekun grupy powinien przebywać na terenie Lodowiska podczas zajęć.

Do pobrania: ZGODA RODZICÓW NA UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH ORAZ PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH*

Zgody muszą zostać dostarczone do opiekuna grupy przed rozpoczęciem się cyklu zajęć.

 

Projekt dofinansowany z budżetu Miasta Poznania

 logo_ligawa.jpg